5 หลักสูตร SAP ASE การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 5 หลักสูตร SAP ASE การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

5 หลักสูตร SAP ASE การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. SAP ASE 16 / Sybase ASE – Installation and Configuration ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   1467+ 108+
2. Get Started with SAP – Sybase ASE 16 On Windows 486+ 38+
3. Sybase ASE 2019 – The Complete Guide to Sybase 132+ 32+
4. Sybase ASE Installation on Linux 2+ 0+
5. SAP ASE Aprenda Replicar Sybase e Criar Solução HADR 1+ 0+

1. SAP ASE 16 / Sybase ASE – Installation and Configuration โดย Rafał Mobilo หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

How to install and perform initial configuration of SAP ASE / Sybase on Linux. Step by step tutorial with quizes and lab

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1467+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 108+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. Get Started with SAP – Sybase ASE 16 On Windows โดย Dev Shah หลักสูตร Udemy

Guide to help you get started with SAP ASE 16 Administration on WIndows

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 486+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 38+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. Sybase ASE 2019 – The Complete Guide to Sybase โดย SkillTech Academy India หลักสูตร Udemy

Step by step tutorial to help you learn Sybase ASE Administration

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 132+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 32+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. Sybase ASE Installation on Linux โดย Raphael Craig หลักสูตร Udemy

How to install and perform initial configuration of SAP ASE / Sybase on Linux. Step by step tutorial with quizes and lab

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 2+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 0+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. SAP ASE Aprenda Replicar Sybase e Criar Solução HADR โดย Mayko Silva หลักสูตร Udemy

Descubra Passo a Passo como Criar e Implementar um Projeto de Replicação SAP Sybase

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 0+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก