10 หลักสูตร SAP BusinessObjects การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 10 หลักสูตร SAP BusinessObjects การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

10 หลักสูตร SAP BusinessObjects การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. SAP BI /SAP Business Objects Web Intelligence ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   3345+ 654+
2. SAP Business Analytics Essential Training 17638+ 95+
3. SAP – Business Objects Business Intelligence Platform 537+ 81+
4. Creating Universes Using SAP BusinessObjects IDT(Fast Track) 975+ 81+
5. Creating Reports with SAP BO (Webi) [Fast Track] 806+ 63+
6. SAP BusinessObjects Business Intelligence (BI) 4.2 Training 455+ 45+
7. SAP: SAP BO Business objects for all 215+ 38+
8. C_BOSUP_90 Incident Management with SAP BO Practice Exam 0+ 0+
9. SAP BusinessObjects Roambi by Dixita Galiyal 1+ 0+
10. SAP BusinessObjects Business Intelligence – An Introduction 46958+ 2377+

1. SAP BI /SAP Business Objects Web Intelligence โดย Esra Ekiz หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

SAP BO 4.1 Web Intelligence course gives you the comprehensive reporting knowledge and real-project perspective !

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 3345+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 654+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. SAP Business Analytics Essential Training โดย Fredrick Higgins หลักสูตร Udemy

“Create data visualization, monitor performance, manage risk with SAP Bl, EPM, GRC and get more insights from your data.”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 17638+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 95+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. SAP – Business Objects Business Intelligence Platform โดย Sunil Singh หลักสูตร Udemy

All you need to know about BOBI

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 537+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 81+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. Creating Universes Using SAP BusinessObjects IDT(Fast Track) โดย “Taha Mahmoud, Mindtory Mindtory, Amr Gamal” หลักสูตร Udemy

This is a fast track course that help you to learn the basics of how to create SAP Universe / Universes in no time.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 975+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 81+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. Creating Reports with SAP BO (Webi) [Fast Track] โดย “Taha Mahmoud, Mindtory Mindtory, Amr Gamal” หลักสูตร Udemy

Fast Track course that will help you to learn how to create amazing and wonderful reports using SAP BusinessObjects Webi

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 806+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 63+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

6. SAP BusinessObjects Business Intelligence (BI) 4.2 Training โดย Uplatz Training หลักสูตร Udemy

“Learn SAP BusinessObjects BI 4.2 suite, an integrated platform for reporting, dashboards, visualization, and analytics.”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 455+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 45+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

7. SAP: SAP BO Business objects for all โดย SAP Training Now & OJAYO SAP education university หลักสูตร Udemy

An practical guide to learning “SAP BO”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 215+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 38+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

8. C_BOSUP_90 Incident Management with SAP BO Practice Exam โดย MMD Trainings หลักสูตร Udemy

C_BOSUP_90 Incident Management with SAP BusinessObjects Certification Practice Exam

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 0+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 0+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

9. SAP BusinessObjects Roambi by Dixita Galiyal โดย Dixita Galiyal หลักสูตร Udemy

Prepare for your SAP BusinessObjects Roambi Development Certification exam with these Practice Tests

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 0+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

10. SAP BusinessObjects Business Intelligence – An Introduction โดย Phillip Burton หลักสูตร Udemy

Information Design Tool (IDT) and Web Intelligence (WebI)

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 46958+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 2377+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

Affiliate Disclosure

lavapools.com participates in various affiliate programs, and we sometimes get a commission through purchases made through our links.

Contact

+1 706-795-3714

USA

612 Riverside Drive, Danielsville, GA 30633