5 หลักสูตร SAP Cloud Platform การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 5 หลักสูตร SAP Cloud Platform การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

5 หลักสูตร SAP Cloud Platform การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. Basics in Cloud Computing with SAP Cloud Platform ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   811+ 181+
2. SAP – C_CPI_13 Certification – Practice Questions 560+ 99+
3. Getting started with Sap Analytics Cloud 375+ 89+
4. SAP – C_S4CDK_2021 Certification – Practice Questions 22+ 4+
5. Getting started with SAP Cloud Platform Business Rules 15+ 2+

1. Basics in Cloud Computing with SAP Cloud Platform โดย Srinivas Vanamala หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

Learn about SAP Cloud Platform in detail and also build & deploy your own applications in SAP Cloud. Course is Updated!

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 811+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 181+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. SAP – C_CPI_13 Certification – Practice Questions โดย Tobias Steckenborn หลักสูตร Udemy

Get your training and prepare for SAP Cloud Platform Integration certification

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 560+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 99+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. Getting started with Sap Analytics Cloud โดย DataViz Academy หลักสูตร Udemy

Best course to learn SAP analytics cloud with complete practical examples

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 375+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 89+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. SAP – C_S4CDK_2021 Certification – Practice Questions โดย Tobias Steckenborn หลักสูตร Udemy

Get your training and prepare for SAP Cloud SDK Extensibility Developer certification

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 22+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 4+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. Getting started with SAP Cloud Platform Business Rules โดย Tobias Steckenborn หลักสูตร Udemy

“Learn more about what the Business Rules service can do for you, how to get started and my great experience with it.”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 15+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 2+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

Affiliate Disclosure

lavapools.com participates in various affiliate programs, and we sometimes get a commission through purchases made through our links.

Contact

+1 706-795-3714

USA

612 Riverside Drive, Danielsville, GA 30633