10 หลักสูตร SAP การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 10 หลักสูตร SAP การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

10 หลักสูตร SAP การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. SAP Simplified for Absolute Beginners ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   24506+ 8037+
2. Learn SAP Course – Online Beginner Training 10087+ 2330+
3. SAP Data Services (BODS) Masterclass : Learn From Scratch 3723+ 920+
4. How To Install Your Own SAP Trial System Free 6229+ 674+
5. SAP Logistic Execution 2880+ 545+
6. SAP Security Training 1684+ 470+
7. SAP Finance and Controlling 2057+ 393+
8. SAP – PP – Production Planning 1969+ 356+
9. SAP – SAP Basis and SAP Netweaver complete Training 2681+ 336+
10. How to become a successful SAP Project Manager 2242+ 257+

1. SAP Simplified for Absolute Beginners โดย Ulrika Garner หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

Easy to follow Introduction into SAP ERP

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 24506+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 8037+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. Learn SAP Course – Online Beginner Training โดย Peter Moxon หลักสูตร Udemy

Learn SAP with Peter Moxon – Ideal Beginner SAP Training Course! Unlimited Life Time Access & Fully Downloadable!

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 10087+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 2330+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. SAP Data Services (BODS) Masterclass : Learn From Scratch โดย Learn Anywhere หลักสูตร Udemy

S4HANA Data Migration|ETL with BODS|Connect to diff Data Source |Change Data Capture|Connect to Cloud|BODS Certification

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 3723+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 920+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. How To Install Your Own SAP Trial System Free โดย Peter Moxon หลักสูตร Udemy

Learn how to install your very own SAP Trial / SAP Developer System with this this Step by Step guide from Peter Moxon

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 6229+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 674+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. SAP Logistic Execution โดย Abdul Maulud หลักสูตร Udemy

A SAP Deepdive into the Logistic Execution

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 2880+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 545+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

6. SAP Security Training โดย Dev S หลักสูตร Udemy

A Practical and Detail Learning Program on SAP Security & Authorizations

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1684+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 470+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

7. SAP Finance and Controlling โดย AUMTECH Solutions หลักสูตร Udemy

Master SAP Finance and Controlling

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 2057+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 393+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

8. SAP – PP – Production Planning โดย Ricardo Naya หลักสูตร Udemy

Learn how to plan in SAP from zero with functionality overviews and a case study

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1969+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 356+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

9. SAP – SAP Basis and SAP Netweaver complete Training โดย SAP Training Now & OJAYO SAP education university หลักสูตร Udemy

Everything you wanted to know about SAP Basis. by Jay Dhruv

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 2681+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 336+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

10. How to become a successful SAP Project Manager โดย Success Learner หลักสูตร Udemy

Learn how to become a SUCCESSFUL SAP Project Manager from top SAP experts with more than 20 years of project experts

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 2242+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 257+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก