5 หลักสูตร SAP GRC การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 5 หลักสูตร SAP GRC การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

5 หลักสูตร SAP GRC การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. SAP GRC BusinessObjects Access Control 10.0 ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   1568+ 337+
2. SAP GRC Training 2497+ 250+
3. SAP Business Analytics Essential Training 17638+ 95+
4. SAP GRC Access Control 10.0 and 10.1 and 12.0 287+ 83+
5. SAP GRC Access Control 10 Connector Configuration 220+ 52+

1. SAP GRC BusinessObjects Access Control 10.0 โดย SAP Buddy หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

SAP GRC Access Control 10 Implementation and Configuration

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1568+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 337+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. SAP GRC Training โดย SAP Training Now & OJAYO SAP education university หลักสูตร Udemy

Governance risk and compliance in SAP. by Jay Dhruv

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 2497+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 250+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. SAP Business Analytics Essential Training โดย Fredrick Higgins หลักสูตร Udemy

“Create data visualization, monitor performance, manage risk with SAP Bl, EPM, GRC and get more insights from your data.”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 17638+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 95+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. SAP GRC Access Control 10.0 and 10.1 and 12.0 โดย OnlineEducationNotes An Online Training Hub หลักสูตร Udemy

Learn SAP GRC Access Control 10.0 and 10.1 and 12.0

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 287+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 83+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. SAP GRC Access Control 10 Connector Configuration โดย Sridhar Gajulapalli หลักสูตร Udemy

SAP GRC Access Control 10 Connector Configuration

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 220+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 52+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก