3 หลักสูตร SAP Master Data Governance (MDG) การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 3 หลักสูตร SAP Master Data Governance (MDG) การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

3 หลักสูตร SAP Master Data Governance (MDG) การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. SAP MDG – Data Modeling for Beginners with Hands-On ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   355+ 92+
2. SAP MDG Workflows ( BRF+ Rule Based / Static ) with Hands-On 491+ 72+
3. “SAP MDG – UI, FPM, Adaptations, Derivations and Validations” 203+ 49+

1. SAP MDG – Data Modeling for Beginners with Hands-On โดย Vishal Saxena หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

Best course to learn Data Modeling in SAP Master Data Governance for Custom / Standard Data Models with examples

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 355+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 92+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. SAP MDG Workflows ( BRF+ Rule Based / Static ) with Hands-On โดย Vishal Saxena หลักสูตร Udemy

“Best Course to understand MDG workflows (Static and Rule based) and configure them using BRF+ decision tables, BADI’s.”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 491+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 72+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. “SAP MDG – UI, FPM, Adaptations, Derivations and Validations” โดย Vishal Saxena หลักสูตร Udemy

“Best course to learn SAP MDG – UI, FPM, Adaptations, Derivations, Validations and adding fields on UI with demonstration”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 203+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 49+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

Affiliate Disclosure

lavapools.com participates in various affiliate programs, and we sometimes get a commission through purchases made through our links.

Contact

+1 706-795-3714

USA

612 Riverside Drive, Danielsville, GA 30633