10 หลักสูตร SAP MM การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 10 หลักสูตร SAP MM การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

10 หลักสูตร SAP MM การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. SAP MM Training – in Plain English ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   22164+ 5412+
2. SAP MM (Materials Management) – Configuration and End User 4144+ 762+
3. SAP MM Purchasing Simplified for Beginners 3010+ 677+
4. SAP Materials Management (MM) Super User Training 1780+ 410+
5. SAP MM (Materials Management) Certification Training 915+ 220+
6. SAP MM Inventory Management 1131+ 146+
7. SAP Material Management Consultant Training Beginner to Adv 805+ 114+
8. SAP Materials Management Course – Your Guide to SAP ERP 1173+ 108+
9. SAP MM – Material Management -SAP Purchasing hands on Course 4349+ 105+
10. SAP PP (Production Planning) Certification Training 453+ 99+

1. SAP MM Training – in Plain English โดย Siva Prasad หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

You know English ? That’s more than enough to learn SAP MM

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 22164+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 5412+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. SAP MM (Materials Management) – Configuration and End User โดย Rana W Mehmood หลักสูตร Udemy

The course covers both configuration and end-user processes for SAP MM Module

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 4144+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 762+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. SAP MM Purchasing Simplified for Beginners โดย Ulrika Garner หลักสูตร Udemy

Easy Introduction into Purchasing Processing in SAP ERP

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 3010+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 677+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. SAP Materials Management (MM) Super User Training โดย SAP Academy หลักสูตร Udemy

Complete Beginner and Intermediate Purchasing & Inventory Management Training – Perform all the task in SAP in no time

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1780+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 410+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. SAP MM (Materials Management) Certification Training โดย Uplatz Training หลักสูตร Udemy

Step-by-step course on SAP MM (Materials Management) module. Become SAP MM consultant & apply for SAP MM certification.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 915+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 220+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

6. SAP MM Inventory Management โดย Sumit Jain หลักสูตร Udemy

Learn about all the details of SAP Inventory Management.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1131+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 146+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

7. SAP Material Management Consultant Training Beginner to Adv โดย SAP Aid inc หลักสูตร Udemy

One of the most important SAP Modules where MM is Materials Management – underpins the supply chain management (SCM)

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 805+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 114+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

8. SAP Materials Management Course – Your Guide to SAP ERP โดย Dhruv Bais หลักสูตร Udemy

Get into SAP with this SAP Material Management (SAP MM) Fundamentals Course

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1173+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 108+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

9. SAP MM – Material Management -SAP Purchasing hands on Course โดย ANKIT SHARMA หลักสูตร Udemy

SAP MM – Material Management -SAP Purchasing hands on Course

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 4349+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 105+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

10. SAP PP (Production Planning) Certification Training โดย Uplatz Training หลักสูตร Udemy

Learn SAP PP from basic to advanced in this self-paced course. Start your SAP career today. Become an SAP PP consultant.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 453+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 99+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

Affiliate Disclosure

lavapools.com participates in various affiliate programs, and we sometimes get a commission through purchases made through our links.

Contact

+1 706-795-3714

USA

612 Riverside Drive, Danielsville, GA 30633