5 หลักสูตร การบำรุงรักษาโรงงาน SAP การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 5 หลักสูตร การบำรุงรักษาโรงงาน SAP การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

5 หลักสูตร การบำรุงรักษาโรงงาน SAP การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. SAP Plant Maintenance Training ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   3327+ 715+
2. SAP PM Plant Maintenance (beginner to advanced level) 1572+ 358+
3. Real World SAP – Plant Maintenance Orders and Notifications 769+ 189+
4. SAP Plant Maintenance(PM) Module Online Classes 524+ 102+
5. SAP Plant Maintenance Complete Training – SAP PM 260+ 59+

1. SAP Plant Maintenance Training โดย Farrukh Zaheer หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

“Learn SAP PM Module, by learning the different transactions and business processes in SAP PM, also the configuration.”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 3327+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 715+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. SAP PM Plant Maintenance (beginner to advanced level) โดย Uplatz Training หลักสูตร Udemy

Learn SAP PM (Plant Maintenance) module in a step-by-step manner with practical examples. Become SAP PM Consultant today

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1572+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 358+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. Real World SAP – Plant Maintenance Orders and Notifications โดย John von Aspen หลักสูตร Udemy

Learn SAP PM / EAM with a focus on real world scenarios

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 769+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 189+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. SAP Plant Maintenance(PM) Module Online Classes โดย Vinay WC หลักสูตร Udemy

Functional Module SAP Plant Maintenance(PM) with Configuration

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 524+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 102+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. SAP Plant Maintenance Complete Training – SAP PM โดย Amit Ahiniya หลักสูตร Udemy

“Learn SAP PM – Plant Maintenance in simple way i.e.Configuration,Maint Approach(Preventive,Shutdown etc) & Reportings,”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 260+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 59+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก