10 หลักสูตร SAP SD การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 10 หลักสูตร SAP SD การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

10 หลักสูตร SAP SD การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. SAP SD Training – in Plain English ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   23054+ 5163+
2. SAP SD Advanced Training 7408+ 987+
3. SAP Customer Service (CS/SM) – Service Management module 1575+ 416+
4. SAP Sales and Distribution (SD) Super User Training 1819+ 365+
5. SAP SD – Order to Cash Simplified for Beginners 1473+ 336+
6. SAP SD (Sales & Distribution) – Configuration and End User 1876+ 255+
7. SAP SD for Beginners – Your Guide to SAP ERP Top SAP Module 1113+ 120+
8. Real World SAP – SD Pricing for Freight 630+ 90+
9. SAP SD – Essential Reports -Execution/Analysis-Tips&Technics 4652+ 87+
10. SAP Supply Chain : Learn EDI & Idocs Interface Architecture 506+ 72+

1. SAP SD Training – in Plain English โดย Siva Prasad หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

This comprehensive SAP SD Training course will teach you everything you need to learn about SAP SD

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 23054+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 5163+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. SAP SD Advanced Training โดย Siva Prasad หลักสูตร Udemy

Step 2 – Land your dream SAP SD job

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 7408+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 987+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. SAP Customer Service (CS/SM) – Service Management module โดย John von Aspen หลักสูตร Udemy

“Real World SAP CS and SD, Repair Orders, Service Orders, Service Contracts”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1575+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 416+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. SAP Sales and Distribution (SD) Super User Training โดย SAP Academy หลักสูตร Udemy

“A complete Beginner and Intermediate SAP SD Training – Step by Step by guide, perform all the task in the SAP System in”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1819+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 365+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. SAP SD – Order to Cash Simplified for Beginners โดย Ulrika Garner หลักสูตร Udemy

Make Your First Steps in the SAP Sales and Distribution Processes (SD)

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1473+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 336+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

6. SAP SD (Sales & Distribution) – Configuration and End User โดย Rana W Mehmood หลักสูตร Udemy

The course covers both configuration and end-user processes for SAP SD Module

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1876+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 255+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

7. SAP SD for Beginners – Your Guide to SAP ERP Top SAP Module โดย Dhruv Bais หลักสูตร Udemy

Hatch into SAP ERP (module SAP SD) by Learning the Basics of Sales and Distribution in SAP

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1113+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 120+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

8. Real World SAP – SD Pricing for Freight โดย John von Aspen หลักสูตร Udemy

SAP SD Pricing Training for Real World Projects (Sales and Distribution)

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 630+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 90+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

9. SAP SD – Essential Reports -Execution/Analysis-Tips&Technics โดย “SanthaRam Sivalenka, EBodhisathva Solutions” หลักสูตร Udemy

Learn and practice most essential SAP SD /Cross Functional (MM/FI) report Execution/Analysis & Print/Download Functions

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 4652+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 87+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

10. SAP Supply Chain : Learn EDI & Idocs Interface Architecture โดย Abdul Maulud หลักสูตร Udemy

“Understand and Implement an E2E Supply Chain EDI solution by using industry standards, middleware, Idocs in SAP S/4”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 506+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 72+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

Affiliate Disclosure

lavapools.com participates in various affiliate programs, and we sometimes get a commission through purchases made through our links.

Contact

+1 706-795-3714

USA

612 Riverside Drive, Danielsville, GA 30633