5 หลักสูตร เวิร์กโฟล์ SAP การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 5 หลักสูตร เวิร์กโฟล์ SAP การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

5 หลักสูตร เวิร์กโฟล์ SAP การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. The Complete SAP Workflow Training (2020) ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   2698+ 265+
2. SAP Workflow 493+ 98+
3. SAP Workflow with Practise 115+ 18+
4. SAP S/4 HANA ABAP Workflow Administration 311+ 15+
5. Implementing SAP Best Practice for Dummies 114+ 14+

1. The Complete SAP Workflow Training (2020) โดย Artur Paziewski หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

The only course you need to become an SAP Workflow Expert !

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 2698+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 265+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. SAP Workflow โดย “RAMA KRISHNA SIRASANAGUNDLA, Geetham Academy, Bhanu Gattu” หลักสูตร Udemy

“SAP workflow for everyone without need of ABAP knowledge and functional; SD, MM, FICO, HR, EP, SRM, CRM, PS, webdynpro”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 493+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 98+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. SAP Workflow with Practise โดย Lukman Hakim หลักสูตร Udemy

Learn SAP Workflow by creating simple approval to complex approval

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 115+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 18+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. SAP S/4 HANA ABAP Workflow Administration โดย arghadip kar หลักสูตร Udemy

SAP ABAP Workflow Administration

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 311+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 15+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. Implementing SAP Best Practice for Dummies โดย Abdul Maulud หลักสูตร Udemy

How to Implementing SAP Best Practice and Industry Practices for Productivity Gains – Made Simple

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 114+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 14+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก