10 หลักสูตร SCADA การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 10 หลักสูตร SCADA การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

10 หลักสูตร SCADA การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

1. คอร์สอบรมการเขียนโปรแกรม Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น โดย Wasan Thawon หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

Learning Vijeo Citect SCADA from Scratch in Thai

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 15+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 0+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. Process Visualization with HMI / SCADA (PLC III) โดย Paul Lynn หลักสูตร Udemy

Learn HMI / SCADA hands-on by developing your own live interfaces for a running system.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 15533+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 1656+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. “Learn SCADA from Scratch – Design, Program and Interface” โดย “Rajvir Singh, Rajvir Singh” หลักสูตร Udemy

Learn and practice SCADA in open source software

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 5888+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 947+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. How to Install and Configure OPC Client/Server Software โดย Emile Ackbarali หลักสูตร Udemy

Learn how to install and configure OPC Client/Server software applications

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 2332+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 655+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. ICS/SCADA Cyber Security โดย Ed Galarza หลักสูตร Udemy

The first and best ICS/SCADA Cyber Security course on this site! Gain a strong foundation in ICS/SCADA Cyber Security!

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1312+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 388+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

6. Step-by-Step Learn Wonderware InTouch SCADA (PLC-SCADA-2) โดย Goeduhub Technologies หลักสูตร Udemy

Complete practical Training on Wonderware InTouch SCADA With Industry Based Examples

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 914+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 234+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

7. An Introduction to the Ethernet/IP Protocol โดย Emile Ackbarali หลักสูตร Udemy

Learn the fundamentals of the Ethernet/IP protocol using both a theoretical and practical approach

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 998+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 202+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

8. ICS/SCADA Network Security Monitoring (NSM) โดย Ed Galarza หลักสูตร Udemy

Hands on exercises with open source tools and resources available for ICS/SCADA NSM.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 711+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 129+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

9. An Introduction to the DNP3 SCADA Communications Protocol โดย Emile Ackbarali หลักสูตร Udemy

Learn the fundamentals of the DNP3 SCADA protocol using both a theoretical and practical approach

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 362+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 116+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

10. Learn SCADA from Scratch to Hero ( Indusoft & TIA portal ) โดย NewWay Academy หลักสูตร Udemy

This course is a great push for any one who want to start in SCADA systems design career

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 575+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 98+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

Affiliate Disclosure

lavapools.com participates in various affiliate programs, and we sometimes get a commission through purchases made through our links.

Contact

+1 706-795-3714

USA

612 Riverside Drive, Danielsville, GA 30633