10 หลักสูตร สกาลา การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 10 หลักสูตร สกาลา การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

10 หลักสูตร สกาลา การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. เรียนเขียนโปรแกรม Scala พื้นฐาน ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   624+ 7+
2. Apache Spark with Scala – Hands On with Big Data! 65927+ 12617+
3. Scala & Functional Programming for Beginners | Rock the JVM 27222+ 6605+
4. Scala and Spark for Big Data and Machine Learning 26706+ 4506+
5. Streaming Big Data with Spark Streaming and Scala – Hands On 21095+ 2875+
6. Advanced Scala and Functional Programming | Rock the JVM 13162+ 1505+
7. “Scala Applied, Part 1” 6778+ 1455+
8. Akka Essentials with Scala | Rock the JVM 5661+ 1031+
9. Learn By Example: Scala 5356+ 668+
10. Beginning Scala Programming 3435+ 607+

1. เรียนเขียนโปรแกรม Scala พื้นฐาน โดย Vichairat Piyachinda หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

พร้อมตัวอย่างที่หัดเขียนตามได้ สอนโดยมืออาชีพ เหมาะสำหรับ นักเรียนนักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 624+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 7+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. Apache Spark with Scala – Hands On with Big Data! โดย “Sundog Education by Frank Kane, Frank Kane” หลักสูตร Udemy

“Apache Spark tutorial with 20+ hands-on examples of analyzing large data sets, on your desktop or on Hadoop with Scala!”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 65927+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 12617+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. Scala & Functional Programming for Beginners | Rock the JVM โดย Daniel Ciocîrlan หลักสูตร Udemy

“Become a Scala programmer and get the skills you need to work with Spark, Akka, and any Scala framework!”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 27222+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 6605+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. Scala and Spark for Big Data and Machine Learning โดย Jose Portilla หลักสูตร Udemy

“Learn the latest Big Data technology – Spark and Scala, including Spark 2.0 DataFrames!”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 26706+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 4506+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. Streaming Big Data with Spark Streaming and Scala – Hands On โดย “Sundog Education by Frank Kane, Frank Kane” หลักสูตร Udemy

“Spark Streaming tutorial covering Spark Structured Streaming, Kafka integration, and streaming big data in real-time.”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 21095+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 2875+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

6. Advanced Scala and Functional Programming | Rock the JVM โดย Daniel Ciocîrlan หลักสูตร Udemy

“For Scala developers: become a top level Scala programmer so you can rock Spark, Akka, Cats or any Scala tool!”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 13162+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 1505+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

7. “Scala Applied, Part 1” โดย Dick Wall หลักสูตร Udemy

Introduction to programming in the Scala language. Core syntax and concepts.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 6778+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 1455+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

8. Akka Essentials with Scala | Rock the JVM โดย Daniel Ciocîrlan หลักสูตร Udemy

“Learn the Akka actor model with Scala and write parallel, concurrent and fault-tolerant systems”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 5661+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 1031+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

9. Learn By Example: Scala โดย Loony Corn หลักสูตร Udemy

65 examples that will bring Scala to life for you

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 5356+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 668+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

10. Beginning Scala Programming โดย Infinite Skills หลักสูตร Udemy

Gain a solid understanding of programming with Scala – A course for beginners

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 3435+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 607+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

Affiliate Disclosure

lavapools.com participates in various affiliate programs, and we sometimes get a commission through purchases made through our links.

Contact

+1 706-795-3714

USA

612 Riverside Drive, Danielsville, GA 30633