10 หลักสูตร การแฮ็คระบบรักษาความปลอดภัย การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 10 หลักสูตร การแฮ็คระบบรักษาความปลอดภัย การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

10 หลักสูตร การแฮ็คระบบรักษาความปลอดภัย การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. Web Hacking for Beginners ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   67810+ 1310+
2. WiFi Hacking using Evil Twin Attacks and Captive Portals 71525+ 592+
3. How to Hack( Secure) a Web Application- Security Practices 43403+ 495+
4. WiFi Hacking Course™: Full WiFi Hacking Encyclopedia 3053+ 281+
5. Learn Computer Networking with respect to Ethical Hacking 38962+ 235+
6. Intoduction to Cybersecurity !From beginner level to PRO ! 3708+ 46+
7. Red Team Ethical Hacking – Beginner 10281+ 44+
8. Security alarm systems – The complete course from A-Z 127+ 36+
9. “Fight Ransomware Using FreeNas, PI HOLE & Veeam Back up” 1408+ 34+
10. Ultimate Wi Fi Hacking & Security Series 2018 987+ 26+

1. Web Hacking for Beginners โดย Juravlea Nicolae หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

Learn how to exploit and secure websites.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 67810+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 1310+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. WiFi Hacking using Evil Twin Attacks and Captive Portals โดย Juravlea Nicolae หลักสูตร Udemy

Learn advanced evil twin techniques using Captive Portals

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 71525+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 592+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. How to Hack( Secure) a Web Application- Security Practices โดย Hussein Alrubaye หลักสูตร Udemy

Learn how to hack website or Web application and how to write secure Web application.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 43403+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 495+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. WiFi Hacking Course™: Full WiFi Hacking Encyclopedia โดย Parvinder Yadav หลักสูตร Udemy

“Learn from the most updated course on Udẹmy, which is based on Completely new tools, that are used for WiFi Hacking.”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 3053+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 281+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. Learn Computer Networking with respect to Ethical Hacking โดย “Edu Mark, Kewal Shah” หลักสูตร Udemy

“Learn Securing Network and Hacking from Basic to Master Level.How to attempt Sniffing,Spoofing,Scanning & Phishing”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 38962+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 235+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

6. Intoduction to Cybersecurity !From beginner level to PRO ! โดย Ragul T N หลักสูตร Udemy

“Learn Android hacking ,Ethical hacking and LINUX basics.! From Beginner level to PRO Update yourself as Ethical hacker.”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 3708+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 46+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

7. Red Team Ethical Hacking – Beginner โดย Chris Sikes หลักสูตร Udemy

Tips for conducting Red Team Post-Exploitation tactics on a Windows Domain

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 10281+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 44+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

8. Security alarm systems – The complete course from A-Z โดย Kyle Thurston หลักสูตร Udemy

Learn to install a professional security system for your home or business that will report to your phone without fees

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 127+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 36+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

9. “Fight Ransomware Using FreeNas, PI HOLE & Veeam Back up” โดย Zouhair Lafkih หลักสูตร Udemy

“Pro Actively Fighting Ransomware Using Open Source and FREE Software Such as FreeNas, PI Hole & Veeam Back up”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1408+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 34+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

10. Ultimate Wi Fi Hacking & Security Series 2018 โดย Zeal Vora หลักสูตร Udemy

Learn how to Hack and Secure any Wi-Fi network from scratch with bunch of practical examples!!

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 987+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 26+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

Affiliate Disclosure

lavapools.com participates in various affiliate programs, and we sometimes get a commission through purchases made through our links.

Contact

+1 706-795-3714

USA

612 Riverside Drive, Danielsville, GA 30633