5 หลักสูตร Small Talk การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 5 หลักสูตร Small Talk การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

5 หลักสูตร Small Talk การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. English Made Simple: Small Talk & Conversational Skills ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   3156+ 84+
2. Small Talk in English 282+ 43+
3. Dutch Language Conversation at Its Best 999+ 6+
4. English Conversation for ESL students 26+ 5+
5. English Small Talk Advanced 3+ 0+

1. English Made Simple: Small Talk & Conversational Skills โดย Fred Williams หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

Learn the subtle art of small talk with the most common phrases and expressions used in everday English conversations!

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 3156+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 84+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. Small Talk in English โดย “Neil Cowie, Keiko Sakui” หลักสูตร Udemy

Communication skills: How to connect and how to be liked

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 282+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 43+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. Dutch Language Conversation at Its Best โดย Vincent Noot หลักสูตร Udemy

“Study conversations, situations, and small talk to improve your Dutch language skills”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 999+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 6+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. English Conversation for ESL students โดย English Academy หลักสูตร Udemy

Start talking when you meet people

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 26+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 5+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. English Small Talk Advanced โดย English Academy หลักสูตร Udemy

Start talking when you meet people

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 3+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 0+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก