10 หลักสูตร การเขียนโปรแกรมซ็อกเก็ต การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 10 หลักสูตร การเขียนโปรแกรมซ็อกเก็ต การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

10 หลักสูตร การเขียนโปรแกรมซ็อกเก็ต การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. Learn Socket Programming in C from Scratch ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   33740+ 2318+
2. TCP/IP Socket Programming in C# .Net For Coders & Students 9449+ 983+
3. Java Network Programming – TCP/IP Socket Programming 3813+ 446+
4. Java: Socket Programming Simplified 9570+ 381+
5. Java Socket Programming: Build a Chat Application 1832+ 235+
6. UDP Socket Programming For Distributed Computing in C#.Net 734+ 101+
7. TCP/IP Socket Programming HandsOn-Windows & Linux in C & C++ 6943+ 74+
8. Socket Programming in Python | Socket Programming Course 5756+ 51+
9. Socket Programming A to Z – Windows & Linux in C & C++ 1241+ 45+
10. JavaScript Real-time Programming with socket io-Chatroom 199+ 27+

1. Learn Socket Programming in C from Scratch โดย “Eduonix Learning Solutions, Eduonix-Tech ., Eduonix Support” หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

Master the socket programming concepts and start building networked applications in C programming language

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 33740+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 2318+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. TCP/IP Socket Programming in C# .Net For Coders & Students โดย Naeem Akram หลักสูตร Udemy

“Learn socket programming in C# .Net , use async/await to create distributed applications, build a TCP/IP class library”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 9449+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 983+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. Java Network Programming – TCP/IP Socket Programming โดย Catalin Baba หลักสูตร Udemy

Learn how to write powerful network applications.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 3813+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 446+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. Java: Socket Programming Simplified โดย Sagar Uppuluri หลักสูตร Udemy

“Build the foundations for server side programming, a MUST learn for server side application developers/aspirants.”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 9570+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 381+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. Java Socket Programming: Build a Chat Application โดย Abhay Redkar หลักสูตร Udemy

Learn Java socket programming concepts and build a multi-user chat application

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1832+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 235+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

6. UDP Socket Programming For Distributed Computing in C#.Net โดย Naeem Akram หลักสูตร Udemy

“Socket programming, make chat application in C# .Net, distributed applications & network programming for IoT/VoIP”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 734+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 101+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

7. TCP/IP Socket Programming HandsOn-Windows & Linux in C & C++ โดย Sonali Shrivastava หลักสูตร Udemy

“TCP/IP Socket Programming HandsOn-Windows,Linux C & C++ covering networking concept & all socket programs with execution”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 6943+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 74+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

8. Socket Programming in Python | Socket Programming Course โดย Programming Knowledge หลักสูตร Udemy

Learn the basics of Basics of Networking and Sockets in python

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 5756+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 51+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

9. Socket Programming A to Z – Windows & Linux in C & C++ โดย Sonali Shrivastava หลักสูตร Udemy

Socket Programming A to Z -Windows & Linux in C & C++ with multiple socket programs execution with complete Build Setup.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1241+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 45+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

10. JavaScript Real-time Programming with socket io-Chatroom โดย Iman Solgi หลักสูตร Udemy

“We try to show you, How work with nodeJs and socket IO based on chatroom project. Simple, fast, & complete”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 199+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 27+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

Affiliate Disclosure

lavapools.com participates in various affiliate programs, and we sometimes get a commission through purchases made through our links.

Contact

+1 706-795-3714

USA

612 Riverside Drive, Danielsville, GA 30633