10 หลักสูตร สวิงเทรดดิ้ง การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 10 หลักสูตร สวิงเทรดดิ้ง การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

10 หลักสูตร สวิงเทรดดิ้ง การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. Stock Trading Strategies : Technical Analysis MasterClass 2 ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   23867+ 2780+
2. ADVANCED Swing Trading Strategy- Forex Trading/Stock Trading 9265+ 2039+
3. Forex Trading Price Action: Advanced Swing Trading Strategy 6180+ 1437+
4. Technical Analysis Stock Trading -Practice Assignment Course 6856+ 939+
5. Simple Strategy for Swing Trading the Stock Market 2625+ 779+
6. The Complete Forex Trading Course (Updated 2020) 2126+ 545+
7. The Complete Swing Trading Course (Updated 2020) 2523+ 526+
8. Mastering Price Action Trading with Supply and Demand 2209+ 500+
9. Swing Trading Ninja: 12 Hour Complete Swing Trading Strategy 19696+ 265+
10. Get Rich Stock Trading : My Killer Stock Trading Strategy 2608+ 173+

1. Stock Trading Strategies : Technical Analysis MasterClass 2 โดย “Jyoti Bansal (NCFM,NISM Certified Technical Analyst & Investment Adviser ), Jyoti Bansal Analysis” หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

“Stock Market Technical Analysis Strategies for Stock Trading , Options & Forex , Swing & Day Trading + Chart ASSIGNMENTS”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 23867+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 2780+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. ADVANCED Swing Trading Strategy- Forex Trading/Stock Trading โดย Syed Rahman หลักสูตร Udemy

Learn Swing Trading – A Technical Analysis Based Highly PROFITABLE Forex Trading & Stock Trading Strategy That Works!

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 9265+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 2039+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. Forex Trading Price Action: Advanced Swing Trading Strategy โดย Federico Sellitti หลักสูตร Udemy

“Profitable Swing Trading Strategy that can be Applied to Forex Trading, Stock Trading and other Financial Markets.”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 6180+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 1437+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. Technical Analysis Stock Trading -Practice Assignment Course โดย “Jyoti Bansal (NCFM,NISM Certified Technical Analyst & Investment Adviser ), Jyoti Bansal Analysis” หลักสูตร Udemy

“45 Solved & Fully Explained Assignments To Practice Stock Market Technical Analysis To Trade Stocks , Options & Forex”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 6856+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 939+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. Simple Strategy for Swing Trading the Stock Market โดย Tom Watson หลักสูตร Udemy

Use my favorite Technical Indicator and the Trading Strategy I’ve developed for Swing Trading Stocks

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 2625+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 779+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

6. The Complete Forex Trading Course (Updated 2020) โดย Wealthy Education หลักสูตร Udemy

“Profitable Forex Trading Strategies – Master Fundamental & Technical Analysis, Chart Pattern Trading & Fibonacci Trading”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 2126+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 545+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

7. The Complete Swing Trading Course (Updated 2020) โดย Wealthy Education หลักสูตร Udemy

“Swing Trading & Technical Analysis System For Stock Trading, Forex, Crypto, Options Trading & Financial Trading”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 2523+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 526+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

8. Mastering Price Action Trading with Supply and Demand โดย Market Stalkers หลักสูตร Udemy

Learn to read institutional order flow using Supply Demand on larger time frames

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 2209+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 500+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

9. Swing Trading Ninja: 12 Hour Complete Swing Trading Strategy โดย Saad T. Hameed (STH) หลักสูตร Udemy

“Profitable Swing Trading Strategy that can be Applied to Forex Trading, Stock Trading and any other Financial Markets.”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 19696+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 265+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

10. Get Rich Stock Trading : My Killer Stock Trading Strategy โดย Yossof Sharifi หลักสูตร Udemy

Learn the best stock trading setups used in day trading and swing trading that made me a wealthy stock trader

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 2608+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 173+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

Affiliate Disclosure

lavapools.com participates in various affiliate programs, and we sometimes get a commission through purchases made through our links.

Contact

+1 706-795-3714

USA

612 Riverside Drive, Danielsville, GA 30633