5 หลักสูตร การบำรุงรักษาระบบ การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 5 หลักสูตร การบำรุงรักษาระบบ การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

5 หลักสูตร การบำรุงรักษาระบบ การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. Curso Profissionalizante de Montagem e Manutenção de PC ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   2193+ 875+
2. Aprenda manutenção de nobreaks 184+ 67+
3. ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE BAKIMIN TEMELLERİ 182+ 40+
4. Gerenciamento de manutenção Industrial – Parte 01 95+ 27+
5. Sistem Bakım ve Veri Güvenliği 546+ 24+

1. Curso Profissionalizante de Montagem e Manutenção de PC โดย Jean Carlos Anacleto หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

Aprenda a Montar e Consertar Computadores do Zero

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 2193+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 875+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. Aprenda manutenção de nobreaks โดย Carlos Jose Gomes Ferreira หลักสูตร Udemy

Manutenções preventivas e corretivas de nobreaks

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 184+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 67+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE BAKIMIN TEMELLERİ โดย Selçuk Aydınlı หลักสูตร Udemy

TEKSTİL SEKTÖRÜ BOYAHANE FABRİKASI TEMELİNDE MEKANİK VE ELEKTRİK BAKIMA DAİR VİZYONUNU GENİŞLET & 2020

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 182+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 40+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. Gerenciamento de manutenção Industrial – Parte 01 โดย Lucenir Piovesan หลักสูตร Udemy

Organização o planejamento e o controle da manutenção.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 95+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 27+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. Sistem Bakım ve Veri Güvenliği โดย Turgay ALTINDAĞ หลักสูตร Udemy

Windows sistem bakımı ve kişisel bilgilerinin korunumu

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 546+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 24+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก