10 หลักสูตร การนวด การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 10 หลักสูตร การนวด การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

10 หลักสูตร การนวด การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. Isla Verde Spa Relaxation Massage Certificate Course ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   14945+ 2984+
2. Gua Sha- Tool Assisted Massage Technique Certificate Course 5401+ 1283+
3. Thai Foot Reflexology Massage Certificate Course 6279+ 1054+
4. Hawaiian Lomi Lomi Massage Certificate Course (5CEU) 4937+ 1014+
5. Manual Lymphatic Drainage Massage Certificate Course 2892+ 527+
6. Acupressure and Meridian Massage Techniques 1776+ 476+
7. Chair Massage Certificate Course (3 CEU) 1948+ 472+
8. Kinesio Taping For Massage Therapists Certificate Course 1907+ 451+
9. Indian Head Massage Diploma Course: Relax Your Way To Bliss! 2292+ 406+
10. Massage Therapy 1816+ 409+

1. Isla Verde Spa Relaxation Massage Certificate Course โดย Mark Perren-Jones หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

This is a Complete Massage Course That Will Teach You Everything That You Need to Know to Give Amazing Massages

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 14945+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 2984+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. Gua Sha- Tool Assisted Massage Technique Certificate Course โดย Mark Perren-Jones หลักสูตร Udemy

“Gua Sha Massage-Learn how to treat your own pain, your family or your massage clients with this amazing technique !”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 5401+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 1283+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. Thai Foot Reflexology Massage Certificate Course โดย Mark Perren-Jones หลักสูตร Udemy

Learn Basic to Advanced Thai foot reflexology massage today and people will LOVE your reflexology treatments.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 6279+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 1054+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. Hawaiian Lomi Lomi Massage Certificate Course (5CEU) โดย Mark Perren-Jones หลักสูตร Udemy

People will LOVE your Lomi Lomi massages. Learn this World famous massage style and give people incredible massages

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 4937+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 1014+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. Manual Lymphatic Drainage Massage Certificate Course โดย Mark Perren-Jones หลักสูตร Udemy

Manual lymphatic drainage massage will change your massage practice. Learn how to do this powerful massage technique

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 2892+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 527+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

6. Acupressure and Meridian Massage Techniques โดย Jeffrey Chand หลักสูตร Udemy

Enhance your treatments with simple acupressure and meridian massage.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1776+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 476+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

7. Chair Massage Certificate Course (3 CEU) โดย Mark Perren-Jones หลักสูตร Udemy

“You will be able to give people incredible chair massages effortlessly, and you do not need a massage chair (3 CEU’s)”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1948+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 472+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

8. Kinesio Taping For Massage Therapists Certificate Course โดย Mark Perren-Jones หลักสูตร Udemy

“Start using Kinesio tape in your massage clinic TODAY and see your massage clients get so much better, faster.”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1907+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 451+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

9. Indian Head Massage Diploma Course: Relax Your Way To Bliss! โดย Dr Karen E Wells หลักสูตร Udemy

Fully Accredited Course! Learn the massage techniques of Indian Head Massage to take your clients into total relaxation!

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 2292+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 406+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

10. Massage Therapy โดย Academy of Film Fashion and Design หลักสูตร Udemy

Massage Therapy Course 101

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1816+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 409+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก