10 หลักสูตร เทนนิส การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 10 หลักสูตร เทนนิส การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

10 หลักสูตร เทนนิส การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. Elevate Your Tennis Game: Learn from Champion Andre Agassi ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   17474+ 4640+
2. Tennis Nutrition 676+ 153+
3. Tennis Trading: Learn to Trade Tennis Matches and Make Money 658+ 150+
4. Turn Your Forehand Into A Weapon: Effortless Tennis Forehand 285+ 69+
5. 3 Tips To How To Fix The Late Contact Point 1252+ 51+
6. Master Your Tennis Serve: Ultimate Tennis Serve Blueprint 258+ 48+
7. The Complete Tennis Course: Take Your Game To The Next Level 387+ 42+
8. Get Tennis Champion Mindset Program a Tennis Winning Mindset 3153+ 29+
9. How to String a Tennis Racket 93+ 27+
10. Tennis-Fitness Masterclass For All Levels of Player 104+ 22+

1. Elevate Your Tennis Game: Learn from Champion Andre Agassi โดย Andre Agassi หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

Level up your tennis game with the next best thing to a private lesson. Master insider secrets and a winner’s mindset.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 17474+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 4640+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. Tennis Nutrition โดย Jeffrey Rothschild หลักสูตร Udemy

Complete Nutrition for the Competitive Tennis Player

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 676+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 153+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. Tennis Trading: Learn to Trade Tennis Matches and Make Money โดย Fred Carr หลักสูตร Udemy

A Beginners Guide To Trading Tennis Matches Using Betfair Strategies

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 658+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 150+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. Turn Your Forehand Into A Weapon: Effortless Tennis Forehand โดย Jan Metelka หลักสูตร Udemy

Discover ATP Pros Secrets & Turn Your Tennis Forehand Into A Winning Weapon

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 285+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 69+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. 3 Tips To How To Fix The Late Contact Point โดย Jan Metelka หลักสูตร Udemy

Fix Your Late Contact Point & Start Winning More Tennis Matches With Much More Effortless Forehand

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1252+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 51+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

6. Master Your Tennis Serve: Ultimate Tennis Serve Blueprint โดย Jan Metelka หลักสูตร Udemy

Imagine that you could serve just like ATP tennis pros do! How would it change your game?

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 258+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 48+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

7. The Complete Tennis Course: Take Your Game To The Next Level โดย Joseph Correa หลักสูตร Udemy

Learn How to Perfect Your Game through a Proven Training Program for All Levels of Play: Taught by Pro Joseph Correa

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 387+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 42+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

8. Get Tennis Champion Mindset Program a Tennis Winning Mindset โดย Alan Kirwan หลักสูตร Udemy

Become more focused on the tennis ball discover playing tennis in the maximum winning flow state of mind with Hypnosis

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 3153+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 29+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

9. How to String a Tennis Racket โดย Frisco Tennis Shop หลักสูตร Udemy

A simple Step by Step Guide to Help you String your own Tennis Racket

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 93+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 27+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

10. Tennis-Fitness Masterclass For All Levels of Player โดย Suzanne Williams หลักสูตร Udemy

Improve your Tennis by Improving your Fitness.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 104+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 22+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก