5 หลักสูตร การนวดแผนไทย การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 5 หลักสูตร การนวดแผนไทย การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

5 หลักสูตร การนวดแผนไทย การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. Thai Massage Certificate Course (4 CEU) ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   6422+ 1064+
2. Learn Thai Yoga Massage 1275+ 212+
3. Thai Foot Massage 64+ 12+
4. Thai Massage Original Style from Artit (Thai Spa Manager) 76+ 8+
5. Traditional Thai Massage 52+ 5+

1. Thai Massage Certificate Course (4 CEU) โดย Mark Perren-Jones หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

Learn Thai massage today and be able to give people an incredible Thai massage experience like no other (4 CEU’s)

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 6422+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 1064+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. Learn Thai Yoga Massage โดย Justin Green หลักสูตร Udemy

Learn everything you need to know to give Thai Yoga massage even if you’ve never given a massage before.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1275+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 212+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. Thai Foot Massage โดย Simon Piers Gall หลักสูตร Udemy

A complete step by step guide to learning a complete 1 hour Thai Foot Massage

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 64+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 12+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. Thai Massage Original Style from Artit (Thai Spa Manager) โดย Artit Roopngam หลักสูตร Udemy

To learn the original Thai Massage style from Thai SPA Manager Mr.Artit Roopngam.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 76+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 8+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. Traditional Thai Massage โดย Simon Piers Gall หลักสูตร Udemy

A complete step by step guide to learning a full 2 hour Traditional Thai Massage

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 52+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 5+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก