5 หลักสูตร TOGAF 9 Foundation การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 5 หลักสูตร TOGAF 9 Foundation การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

5 หลักสูตร TOGAF 9 Foundation การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. Part 1 Foundation Enterprise Architect Certification Trng ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   56825+ 11291+
2. New for 9.2! Part 1 Foundation Certification Training 12324+ 2715+
3. Part 1 Enterprise Architect in Arabic – توجاف الجزء الأول 538+ 206+
4. Level 1 Enterprise Architecture Certification Course 322+ 54+
5. TOGAF 9 Foundation Practice tests 1548+ 20+

1. Part 1 Foundation Enterprise Architect Certification Trng โดย “Scott Duffy • 460.000+ Students, Software Architect.ca” หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

“Software architecture certification with TOGAF® 9 Part 1 exam, to become TOGAF Foundation.”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 56825+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 11291+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. New for 9.2! Part 1 Foundation Certification Training โดย “Scott Duffy • 460.000+ Students, Software Architect.ca” หลักสูตร Udemy

Learn about the new TOGAF 9.2 Standard and prepare for the certification Level 1 Foundation.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 12324+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 2715+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. Part 1 Enterprise Architect in Arabic – توجاف الجزء الأول โดย “Scott Duffy • 460.000+ Students, Software Architect.ca, Maged M. Koshty” หลักสูตร Udemy

كورس اونلاين لتعلم تصميم هيكلية المؤسسات مع توجاف 9.1 الجزء الاول باللغة العربية- Online TOGAF part 1 course in Arabic

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 538+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 206+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. Level 1 Enterprise Architecture Certification Course โดย Kiran Divakaran หลักสูตร Udemy

Get Certified in the Level 1 TOGAF® Standard Version 9.2

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 322+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 54+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. TOGAF 9 Foundation Practice tests โดย Digital Fundamentals หลักสูตร Udemy

Full length practice tests for TOGAF 9 Foundation exam

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1548+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 20+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก