5 หลักสูตร TOGAF การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 5 หลักสูตร TOGAF การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

5 หลักสูตร TOGAF การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. TOGAF® Standard On One Page – Learn TOGAF® Faster! ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   2579+ 522+
2. Part 1 Enterprise Architect 9.2 in Arabic توجاف الجزء الأول 180+ 66+
3. Become TOGAF Certified with exam preparation for L1 + L2 989+ 59+
4. Game Plan for clearing Level 1 Enterprise Architecture Exam 15+ 3+
5. TOGAF – Foundation & Certified – Practice Tests – Set 2 0+ 0+

1. TOGAF® Standard On One Page – Learn TOGAF® Faster! โดย Martyn Bowis หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

All TOGAF 9.2 explained from a One Page Poster that makes learning TOGAF faster and applying TOGAF at work more obvious.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 2579+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 522+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. Part 1 Enterprise Architect 9.2 in Arabic توجاف الجزء الأول โดย “Scott Duffy • 460.000+ Students, Software Architect.ca, Maged M. Koshty” หลักสูตร Udemy

تعلم آخر تحديثات معيار التوجاف 9.2 واستعد لإجتياز إختبار شهادة الجزء الأول الأساسي

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 180+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 66+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. Become TOGAF Certified with exam preparation for L1 + L2 โดย Joost Bleijenberg หลักสูตร Udemy

80 Foundation and 8 Certified questions to practice incl. explanation for both TOAF Foundation and Certified!

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 989+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 59+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. Game Plan for clearing Level 1 Enterprise Architecture Exam โดย Kiran Divakaran หลักสูตร Udemy

The course is created to help one get enough practice for the TOGAF® 9.2 Level 1 Exam with tips and techniques.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 15+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 3+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. TOGAF – Foundation & Certified – Practice Tests – Set 2 โดย Damiano Pietroni หลักสูตร Udemy

From a TOGAF certified Enterprise Architect

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 0+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 0+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

Affiliate Disclosure

lavapools.com participates in various affiliate programs, and we sometimes get a commission through purchases made through our links.

Contact

+1 706-795-3714

USA

612 Riverside Drive, Danielsville, GA 30633