10 หลักสูตร WebService การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 10 หลักสูตร WebService การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

10 หลักสูตร WebService การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. WebServices/API Testing by SoapUI-Groovy|Real-time API|23+hr ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   4517+ 852+
2. Learn API & Webservices Testing 3875+ 509+
3. WebServices Fundamentals 275+ 66+
4. Mastery in Java Web Services in less than 3 hours ! 3492+ 16+
5. S71200 PLC Modbus TCP Communication & Webserver Application 42+ 8+
6. Automate WebServices Rest API (testing) using Java 32048+ 1569+
7. “A-Z™|Web Servisleri Eğitim Videosu Serisi|Web Api, Wcf|2019” 6477+ 178+
8. “WebServices SOAP com Spring Boot, JPA” 428+ 105+
9. “Webservice: Desde cero con PHP, JQuery, AJAX, JSON y SQL” 228+ 87+
10. PHP Laravel com Cielo Api 3.0 curso prático 114+ 38+

1. WebServices/API Testing by SoapUI-Groovy|Real-time API|23+hr โดย T World หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

“Detailed Groovy + Certification Coverage + Soapui tutorial, Rest API Testing, Soap UI Free & Pro”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 4517+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 852+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. Learn API & Webservices Testing โดย Pavan Kumar หลักสูตร Udemy

“Postman, SOAPUI,ReadyAPI & RestAssured with Java, TestNG & BDD with Real Time Application API’s”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 3875+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 509+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. WebServices Fundamentals โดย Jallal Elhazzat หลักสูตร Udemy

Exploring the power and the simplicity of Web Services using Java and Weblogic

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 275+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 66+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. Mastery in Java Web Services in less than 3 hours ! โดย Arun Ammasai หลักสูตร Udemy

Learn how to create a RESTful web service in Springboot and Jersey with CRUD operations on it with Postman testing.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 3492+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 16+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. S71200 PLC Modbus TCP Communication & Webserver Application โดย Serkan Büyüktopçu หลักสูตร Udemy

You will learn alot of things about Modbus TCP & Webserver from basic CODE: DISCOUNT2021-1

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 42+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 8+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

6. Automate WebServices Rest API (testing) using Java โดย Vaibhav Singhal หลักสูตร Udemy

Prepare Automation Java Suite for testing Rest API

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 32048+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 1569+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

7. “A-Z™|Web Servisleri Eğitim Videosu Serisi|Web Api, Wcf|2019” โดย Alper ÇELİK หลักสูตร Udemy

“Web Servisleri (.asmx), WCF ve Web Api teknolojilerini teknik detaylarıyla öğren !”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 6477+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 178+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

8. “WebServices SOAP com Spring Boot, JPA” โดย Francis Klay Rocha หลักสูตร Udemy

“WebServices SOAP com Spring Boot, JPA na prática”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 428+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 105+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

9. “Webservice: Desde cero con PHP, JQuery, AJAX, JSON y SQL” โดย David Cabrerizo Martinez หลักสูตร Udemy

“Aprende y crea tus propios webservices con PHP, JQuery, AJAX, JSON y SQL. Gestiona datos entre páginas con web services.”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 228+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 87+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

10. PHP Laravel com Cielo Api 3.0 curso prático โดย Fabio ludwig หลักสูตร Udemy

Curso de Laravel Criando um gateway de pagamento com a api 3.0 da cielo e-commerce

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 114+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 38+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

Affiliate Disclosure

lavapools.com participates in various affiliate programs, and we sometimes get a commission through purchases made through our links.

Contact

+1 706-795-3714

USA

612 Riverside Drive, Danielsville, GA 30633