5 หลักสูตร อำนาจจิต การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 5 หลักสูตร อำนาจจิต การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

5 หลักสูตร อำนาจจิต การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. Extraordinary Willpower ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   11801+ 461+
2. Complete Willpower Course – Build Self Control & Good Habits 36763+ 198+
3. Build your Willpower – The Science of Self-Control 3451+ 86+
4. Happiness & Habits Mastery: Positive Psychology & Willpower 932+ 22+
5. WILLPOWER MASTERCLASS: Weight Loss & Self Control Edition 1771+ 13+

1. Extraordinary Willpower โดย Dean Dwyer หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

How I taught myself to be remarkably self-disciplined at age 54 and how you can learn to do the same.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 11801+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 461+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. Complete Willpower Course – Build Self Control & Good Habits โดย TJ Walker หลักสูตร Udemy

Build the Strong Willpower Habit – Improve Self Control – Self Discipline – Weight Loss – Build Strong New Habits

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 36763+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 198+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. Build your Willpower – The Science of Self-Control โดย Manuel Kraus หลักสูตร Udemy

Learn about the science behind strong willpower. Raise your self-control and achieve your goals.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 3451+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 86+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. Happiness & Habits Mastery: Positive Psychology & Willpower โดย Jean-Gabriel Paquette หลักสูตร Udemy

“The Science Of Happiness From Habits Routine, Positive Psychology, Willpower/Motivation, A Happy Life/Successful Mindset”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 932+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 22+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. WILLPOWER MASTERCLASS: Weight Loss & Self Control Edition โดย Manos Filippou หลักสูตร Udemy

“WEIGHT LOSS IS A MENTAL GAME – Use Willpower, Self Control, Positive Psychology & The Right Mindset To Get What YOU Want”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1771+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 13+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก