5 หลักสูตร XING การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 5 หลักสูตร XING การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

5 หลักสูตร XING การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. “Mehr Kunden, mehr Umsatz: XING als Business-Booster” ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   623+ 73+
2. XING 2021: Mehr Kontakte durch das perfekte Profil 406+ 71+
3. Das große XING-Kompendium: Vermarkte dein Business! 143+ 16+
4. Digitale Marketing Strategie mit XING 2020 39+ 4+
5. Der ultimative XING-Ads Kurs 2021: Kickstart für Einsteiger! 36+ 2+

1. “Mehr Kunden, mehr Umsatz: XING als Business-Booster” โดย Alexander Schreiner หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

“Wie du durch gezielte Strategien & Online-Marketing auf XING Kunden gewinnst, Gewinne erzielst und bekannter wirst!”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 623+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 73+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. XING 2021: Mehr Kontakte durch das perfekte Profil โดย Alexander Schreiner หลักสูตร Udemy

“Wie du mit dem optimalen XING-Profil mehr Kontakte generierst, deine Auffindbarkeit steigerst & deinen Umsatz erhöhst!”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 406+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 71+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. Das große XING-Kompendium: Vermarkte dein Business! โดย “Alexander Schreiner, Sebastian Glöckner” หลักสูตร Udemy

“Wie du mit XING dein Netzwerk erweiterst, neue Kontakte gewinnst deinen Umsatz steigerst und neue Kunden begeisterst!”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 143+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 16+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. Digitale Marketing Strategie mit XING 2020 โดย Gerald Fauter หลักสูตร Udemy

“Mehr Kontakte, mehr Traffic, mehr Kunden, mehr Umsatz erreichen”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 39+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 4+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. Der ultimative XING-Ads Kurs 2021: Kickstart für Einsteiger! โดย Alexander Schreiner หลักสูตร Udemy

Wie du mit XING-Werbung deinen Umsatz ankurbeln kannst – ohne große Vorkenntnisse

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 36+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 2+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก