10 หลักสูตร Zoho การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 10 หลักสูตร Zoho การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

10 หลักสูตร Zoho การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. Deluge on a Luge: Learn Zoho Programming ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   880+ 231+
2. Zoho CRM – The Ultimate Guide on Zoho CRM 4851+ 121+
3. Zoho Books – Master the Accounting Software 3982+ 85+
4. Zoho CRM Admin: Learn to Master Business Sales step-by-step 496+ 80+
5. Zoho CRM training program For Small Businesses 179+ 73+
6. Zoho Creator: Learn How to Build Applications step-by-step 376+ 59+
7. Master Zoho Creator Subforms 84+ 18+
8. The Complete Zoho Forms Course 868+ 18+
9. Zoho Accounts Software 106+ 16+
10. Zoho CRM: Complete User Training for Winners! 26+ 7+

1. Deluge on a Luge: Learn Zoho Programming โดย “Jeremy Nagel, Angelique Palo” หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

“Learn how to program for Zoho CRM, Zoho Creator and other Zoho apps”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 880+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 231+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. Zoho CRM – The Ultimate Guide on Zoho CRM โดย SkillTech Academy India หลักสูตร Udemy

Master Zoho CRM and increase the business productivity

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 4851+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 121+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. Zoho Books – Master the Accounting Software โดย SkillTech Academy India หลักสูตร Udemy

“Learn A-Z of using Zoho Books for all Accounting, Sales Invoicing, Purchase Tracking, Bank Account Tracking.”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 3982+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 85+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. Zoho CRM Admin: Learn to Master Business Sales step-by-step โดย Zenith Business School หลักสูตร Udemy

Administrator Level: Learn from Zoho CRM Experience Experts how to manage all the aspects from Zoho CRM

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 496+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 80+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. Zoho CRM training program For Small Businesses โดย Lior Izik หลักสูตร Udemy

Designed for Zoho CRM and Zoho One users

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 179+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 73+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

6. Zoho Creator: Learn How to Build Applications step-by-step โดย Zenith Business School หลักสูตร Udemy

Learn how to Build Web Applications for your Business in days not in months from world’s most experienced engineers

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 376+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 59+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

7. Master Zoho Creator Subforms โดย Francisco Riojas หลักสูตร Udemy

Everything You Need To Know About Zoho Creator Subforms

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 84+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 18+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

8. The Complete Zoho Forms Course โดย Lior Izik หลักสูตร Udemy

“Learn How To Create, Manage & Integrate Zoho Forms With Zoho CRM”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 868+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 18+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

9. Zoho Accounts Software โดย Lisa Newton หลักสูตร Udemy

“Learn how to use Zoho, the free online accounting software to perform several essential bookkeeping tasks”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 106+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 16+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

10. Zoho CRM: Complete User Training for Winners! โดย Tabish Alam หลักสูตร Udemy

Full Zoho CRM Training Course by a Top Certified Trainer! Less Time Learning Zoho and More Time Growing Your Business!

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 26+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 7+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

Affiliate Disclosure

lavapools.com participates in various affiliate programs, and we sometimes get a commission through purchases made through our links.

Contact

+1 706-795-3714

USA

612 Riverside Drive, Danielsville, GA 30633